Besiktning och garanti

Vi har en garanti på 14 dagar och åtgärdar eventuella fel som reklameras inom denna period. Vår målsättning är att snabbt och enkelt rätta till bristerna och detta sker helt utan extra kostnad. Vår garanti omfattar inte fel som hittas efter det att garantitiden löpt ut. Vi vill göra dig uppmärksam på att vi endast kan komma en gång för att åtgärda de påpekade bristerna och vi åtgärdar endast de brister som påpekats under första besiktningen. Därför är det bra om ni (eller hyresvärd / köpare) är med vid ombesiktningen och går igenom städningen med oss.

Förbehåll

Om vi blir förhindrade att utföra flyttstädningen på avtalad tid av orsaker som t ex. att du inte tillser att städobjektet är upplåst, tillgängligt eller att möbler inte är utflyttade, etc, kan merkostnad tillkomma.

Skulle vi bedöma att städytan är mer smutsig än vad kunden angett och bedömt kommer vi att kontakta kunden för att ange ett nytt pris på städuppdraget, ett pris som stämmer överens med städytans skick.

Om vår ansökan om skattereduktion avslås förbehåller vi oss rätten att debitera dig fakturans totalbelopp inklusive moms.

Betalning

Betalning sker mot faktura (14 dagars betalningsvillkor). Tänk på att uppge ert personnummer vid bokningen av flyttstädningen.

RUT-avdrag vid flyttstädning

Nästan alla har väl hört talas om RUT- och ROT-avdrag men det är nog inte många som vet vad det egentligen innebär i praktiken. Vi har därför samlat ihop några av de vanligaste frågorna som våra kunder ställer till oss och besvarar dem här:

Vad innebär RUT-avdrag?

RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Med möjligheten till RUT-avdrag får du skattereduktion med 50 % på arbetskostnaden för hushållsnära tjänster som omfattar rengöring, underhåll och tvätt hemma hos dig. Flyttstädning är en sådan tjänst som omfattas av RUT-avdraget. I korthet får alltså du som kund hela 50 % rabatt på priset!

Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.

Hur fungerar det i praktiken? Behöver jag ligga ute med egna pengar eller fylla i ansökningar till Skatteverket?

Svaret är: NEJ!

Vi drar rabatten direkt på fakturan eller kvittot och när vi fått betalt från dig ansöker vi om resterande del av arbetskostnaden från Skatteverket. För detta arbete tar vi ut en administrationsavgift på endast 25 kronor per kund.

Hur vet jag om jag har rätt till detta RUT-avdrag?

För att ha rätt till skattereduktion för husarbete måste du ha:

  • varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret
  • fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång, och
  • haft utgifter för husarbete.

Den skatt som du betalat in under året till Skatteverket måste överstiga det belopp som du vill få skattereduktion på. Du kan som högst få 75 000 kronor i RUT-avdrag per år.

Dödsbo har inte rätt till skattereduktion. Undantag är om husarbetet utförts före dödsfallet, då kan dödsboet få skattereduktion.

Om du är osäker på om du rätt till RUT-avdrag eller hur mycket du kan utnyttja rekommenderar vi att du vänder dig till Skatteverket för mer information och det helst innan du beställer tjänst av oss.

Jag fick ett beslut från Skatteverket om att jag inte har rätt till RUT-avdrag. Vad händer nu?

Om du fått ett sådant beslut från Skatteverket innebär det att även vi fått avslag på vår ansökan om skattereduktion från dem. Då kommer vi att att debitera dig fakturans totalbelopp inklusive moms. Det åligger dig som kund att utreda om du har rätt till RUT-avdrag eller ej, det gör inte vi utan vi förutsätter att kunden har tagit reda på detta innan hen beställer tjänsten av oss.